Chứng nhận

VN EN
 
thanhpt.tatechco@gmail.com
 
0904575851

Chứng nhận


CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CREATE ĐẠT TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025:2017


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỀM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM, PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Công ty TNHH Kỹ Thuật Thành An

Địa chỉ: Tầng 6, số 167 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Hotline: 0936196760

Email: create.vilas1216@gmail.com

Web: www.tatechbio.com

newsletter
Follow us :

Designed by Vietwave

0904575851